3 Công Thức Viết Nội Dung Thu Hút Trên Social SME 1

3 Công Thức Viết Nội Dung Thu Hút Trên Social SME

Lợi ích từ khóa học

  • Khóa học cung cấp kiến thức về cách viết những nội dung thu hút trên Social đặc biệt là Facebook.
  • Không chỉ tập trung vào những công thức, thực hành khóa học còn muốn hướng đến sự tư duy (nghiên cứu khách hàng, sản phẩm, giọng văn, sáng tạo ý tưởng…).
  • Sau khóa học, học viên có thể tự tin viết những nội dung thu hút trên Social và tránh được những sai lầm lớn khi viết.
  • Những kiến thức của khóa học, nếu được áp dụng linh hoạt thì không chỉ Facebook mới áp dụng được mà có thể là trên Website, Blog…

Đối tượng mục tiêu

  • Dành cho sinh viên tìm hiểu về viết content.
  • Người làm trong doanh nghiệp SME mảng copywriting.

Tổng quát về khóa học

Vấn đề học viên: Tạo nội dung trên Social nhưng không hiệu quả, không bán được hàng, không có tương tác.

Thông Tin Giảng Viên

Giảng viên: Trịnh Thị Trang

Senior Copywriter tại TNI Business School

Giảng viên tại trường TNI

Kinh nghiệm copywriter trong ngành trang sức và giáo dục

Giáo Trình Khóa Học

Phần 1: Tổng quan – 1 Bài

Bài 1: Tổng quan khóa học

Phần 2: Thế nào là nội dung thu hút trên Social Media –  4 Bài

Bài 2: Tổng quan về Social Media

Bài 3: Facebook – Kênh Social chiếm ưu thế

Bài 4: Content là gì?

Bài 5: Các dạng content trên Social Media

Phần 3: Bắt đầu viết bạn cần chuẩn bị những gì?  – 5 Bài

Bài 6: Nghiên cứu sản phẩm dịch vụ

Bài 7: Nghiên cứu công chúng mục tiêu

Bài 8: 10 nhu cầu và 4 cấp độ biểu hiện

Bài 9: Nghiên cứu thị trường, ngành và đối thủ

Bài 10: 4 kỹ năng cần phải có

Phần 4: 3 yếu tố quan trọng trong bài viết –  6 Bài

Bài 11: Công thức sáng tạo ý tưởng 1

Bài 12: Công thức sáng tạo ý tưởng 2

Bài 13: Ý tưởng từ lý thuyết đến thực tế

Bài 14: Tích lũy ý tưởng vô tận

Bài 15: Thông điệp và thông điệp cốt lõi

Bài 16: Giọng văn

Phần 5: Viết bài –  9 Bài

Bài 17: Cách viết tiêu đề

Bài 18: 11 dạng tiêu đề thu hút người đọc

Bài 19: 6 yếu tố tạo nên một câu chuyện

Bài 20: Công thức dạng câu chuyện

Bài 21: Công thức 5 bước thuyết phục

Bài 22: Case study 5 bước thuyết phục

Bài 23: Bài viết thông thường

Bài 24: 7 dạng Call To Action hấp dẫn

Bài 25: Đo lường và đánh giá hiệu quả

Phần 6: Những sai lầm phổ biến và công cụ hỗ trợ bài viết –  2 Bài

Bài 26: 3 sai lầm lớn khi viết nội dung

Bài 27: 4 công cụ hỗ trợ cho người viết

Phần 7: Tổng kết – 1 Bài

Bài 28: Tổng kết khóa học

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!

Trả lời