9 Bước Xây Dựng Chiến Lược Marketing

Bạn sẽ học được gì

  • Tự tin phát triển bản thân ở các chuyên môn sâu hơn về Marketing,
  • Ứng dụng những lý thuyết này để tự mình khởi nghiệp kinh doanh.
  • Hiểu và phát huy được mối quan hệ giữa các yếu tố, các công cụ trong Marketing
  • Cung cấp cái nhìn tổng quan để quản trị được hệ thống Marketing cho doanh nghiệp mình.

Giới thiệu khóa học

Sau 10 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Marketing, đồng thời ứng dụng lý thuyết này vào trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam, nội dung khóa học được thầy Thùy Nguyên xây dựng, chắt lọc, đưa ra những vấn đề cốt lõi nhất để người học có cái nhìn tổng quan và đầy đủ nhất về Marketing.

Khi có được những nền tảng trong khóa học này,  người học có thể tự tin phát triển bản thân ở các chuyên môn sâu hơn về Marketing, hay thậm chí ứng dụng những lý thuyết này để tự mình khởi nghiệp kinh doanh.

Khóa học này là một khóa đặc biệt, được chia thành 10 modules, trải rộng từ lịch sử marketing, quy trình marketing, các yếu tố tác động đến doanh nghiệp….(10 modules được trình bày chi tiết trong phần nội dung). Người học được tiếp cận với lượng kiến thức mà thông thường một người sẽ mất 3 năm để có thể hoàn thành.

Thông tin giảng viên

Nguyễn Thùy Nguyên: Founder of TNI Group

TNI GROUP – Business Help Center là tổ chức nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao kiến thức kinh doanh thực tiễn và bài bản đầu tiên tại Việt Nam. Sứ mệnh: Giúp cho doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập với kiến thức bài bản và phù hợp với môi trường. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của doanh nghiệp Việt

Có kinh nghiệm 10 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Marketing.

Tốt nghiệp khóa MBA – Marketing tại Đại học La Trobe của Úc.

Từng có thời gian làm trợ lý giám đốc trung tâm NDE – Bộ Khoa Học Công Nghệ với nhiệm vụ hoạch định chiến lược, triển khai kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho trung tâm.

Cựu CEO Công ty cung ứng mặt hàng thời trang cho thị trường Volga – Nga và đồng sáng lập quỹ đầu tư KAO Quỹ đầu tư khởi nghiệp cho các sản phẩm công nghệ thông tin.

Giáo Trình Khóa Học

Phần 1: Tổng quan marketing

Bài 1: Bản chất của marketing

Bài 2: Các cấp độ marketing

 Phần 2: Quy trình marketing

Bài 3: Hệ giá trị marketing

Bài 4: Quy trình 3T

Bài 5: Vai trò marketing trong doanh nghiệp

 Phần 3: Yếu tố tác động doanh nghiệp tìm

Bài 6: Lịch sử marketing

Bài 7: Yếu tố vĩ mô

Bài 8: Yếu tố vi mô

Bài 9: Sức khỏe doanh nghiệp

 Phần 4: Phân khúc thị trường

Bài 10: Các yếu tố phân khúc

Bài 11: Chiến lược phân khúc

Bài 12: Định lượng hóa phân khúc

 Phần 5: Phân tích khách hàng mục tiêu

Bài 13: Nhu cầu và hệ giá trị

Bài 14: Nhận diện khách hàng

Bài 15: Thấu hiểu khách hàng

Bài 16: Tiếp cận khách hàng

 Phần 6: Định vị thương hiệu

Bài 17: Lựa chọn điểm khác biệt

Bài 18: Chiến lược định vị

 Phần 7: Quyết định về sản phẩm

Bài 19: Loại sản phẩm và cấp độ sản phẩm

Bài 20: Dòng sản phẩm

Bài 21: Sản phẩm với 3Ps

Bài 22: Quyết định sản phẩm

 Phần 8: Quyết định về giá

Bài 23: Mục tiêu định giá

Bài 24: Quy trình định giá

Bài 25: Cơ cấu giá

 Phần 9: Quyết định về kênh phân phối

Bài 26: Cấp độ và mục tiêu của kênh phân phối

Bài 27: Tiêu chí chọn kênh phân phối

Bài 28: Xung đột kênh

 Phần 10: Truyền thông

Bài 29: Mục tiêu truyền thông

Bài 30: Thông điệp truyền thông

Bài 31: Kênh truyền thông

Bài 32: Tổ hợp truyền thông

Bài 33: Kế hoạch truyền thông

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!

Trả lời