Chiến Lược Dành Cho SME Cơ Bản

Giới thiệu khóa học

“Một doanh nghiệp mà không có chiến lược giống như đi trên con thuyền mà ko có bánh lái”.

“Chiến lược là tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của công ty, lựa chọn cách thức hoặc phương hướng hành động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó” – Alfred Dupont  Chander.

Những chiến lược kinh doanh tiêu biểu:

1. Chiến lược kế hoạch doanh nghiệp – SWOT. Dùng để phân tích trong số các doanh nghiệp thì cuối cùng có bao nhiêu doanh nghiệp đạt được kế hoạch mà doanh nghiệp đã đề ra.

2. Kế hoạch hóa chiến lược theo ma trận BCG – GE: lúc này doanh nghiệp đã phát triển lên -mạnh, bắt đầu lấn sân sang các ngành khác. Gồm ma trận chiến lược ngôi sao, dấu hỏi, con bò và con chó → dùng để định vị lại chiến lược, ngành nào rất hấp dẫn, ngành nào ko còn hấp dẫn, dòng tiền chảy từ đâu về đâu, làm gì ?

3. Chiến lược tức thời – Mô hình 7 nhân tố thành công: 7s Mc Kinsey. Tốc độ phát triển nhanh, củng cố nội lực bên trong.

4. Quản trị chiến lược, giành lợi thế cạnh tranh Michael Porter

Bài giảng này sẽ giúp học viên hiểu và biết cách vận dụng từng chiến lược tiêu biểu này, vào mô hình kinh doanh của doanh nghiệp mình trong từng giai đoạn cụ thể, gắn liền với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung của chuyên đề này được đúc kết lại thông qua mô hình khái quát các cấp chiến lược tại một doanh nghiệp sau đây:

Chiến Lược Dành Cho SME Cơ Bản 1

1. Lĩnh vực kinh doanh chiến lược:  Là một hoạt động kinh doanh có đóng góp quan trọng vào sự thành công của công ty có thể được hoạch định độc lập.

Ví dụ: Anh A kinh doanh 3 lĩnh vực sau:

Lĩnh vực 1: Bất động sản

Lĩnh vực 2: Giáo dục

Lĩnh vực 3: Nhà hàng

Lĩnh vực kinh doanh chiến lược là cả 3 lĩnh vực không có mối liên quan với nhau, hoàn toàn độc lập và đều đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp, không có sự chia sẻ đáng kể về nguồn lực và thị trường.

2. Đơn vị kinh doanh chiến lược – SBU (Strategy Business Unit):

Mỗi lĩnh vực kinh doanh sẽ có nhiều SBU khác nhau.

Mỗi SBU có: Nhiệm vụ khác biệt.Đối thủ cạnh tranh có thể nhận biết.Thị trường riêng. Kiểm soát các bộ phận chức năng.

3/ Tầm nhìn (Vision): Doanh nghiệp muốn trở thành như thế nào?

Ngày nay, các doanh nghiệp có khuynh hướng kết hợp tầm nhìn với mục tiêu chiến lược.

Tầm nhìn phải mang ý nghĩa chứ không phải xây dựng cho có hoặc quá cao so với năng lực của doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp SME nên xây dựng tầm nhìn của mình để định hướng trong tương lai. Bởi vì nếu không có tầm nhìn, khi các doanh nghiệp SME đủ lớn mạnh và phát triển ở thị trường thì sẽ rất dễ bị các doanh nghiệp lớn hơn thâu tóm và chỉ còn cách là bán đi doanh nghiệp của mình.

Tham gia khóa học : Chiến Lược Dành Cho SME Nâng Cao

Thông Tin Giảng Viên

Giảng viên:  Hồ Trọng Lai

Chuyên gia tư vấn chiến lược và M&A.

Bề dày kinh nghiệm trên 20 năm ở vị trí lãnh đạo, điều hành cũng như trong vai trò nhà tư vấn về chiến lược, quản trị, tái cấu trúc, mua bán sáp nhập doanh nghiệp,…. tại các Công ty trong và ngoài nước.

Tác giả cuốn “Khởi Phát Nghiệp Thành Cùng Mô Hình Kinh Doanh” và cuốn “Bussiness Model”

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!