Công Thức Viết Bài Quảng Cáo Facebook " Đọc Là Mua" 1

Công Thức Viết Bài Quảng Cáo Facebook ” Đọc Là Mua”

Lợi ích từ khóa học

Khóa học cung cấp kiến thức về PR trong truyền thông Marketing, học viên sẽ hiểu rõ về cách vận hành của kênh truyền thông PR với các kênh truyền thông khác như thế nào, biết vận dụng kiến thức để sản xuất bất cứ loại bài PR nào (bài PR doanh nghiệp, bài PR về sản phẩm, dịch vụ …).

Đối tượng mục tiêu

  • Dành cho sinh viên, chủ kinh doanh online, copywriter.
  • Lĩnh vực: Marketing

Tổng quát về khóa học

Vấn đề học viên: (trong cuộc sống): thiếu tự tin vào khả năng viết…

(trong Marketing) : không hiểu sản phẩm/ dịch vụ, nghiên cứu khách hàng sai, không hiểu đúng bản chất bài quảng cáo Facebook, bí ý tưởng…

Bức tranh của khóa học:

1/ Những vấn đề của học viên, giải pháp từ Khóa học viết bài quảng cáo Facebook.

2/ Bản chất của bài quảng cáo Facebook.

3/ Hai trường phái trong bài quảng cáo Facebook: lý trí và cảm xúc.

4/ 7 bước cho bài quảng cáo Facebook thu hút.

5/ Công thức viết bài quảng cáo Facebook.

6/ 3 điều chú ý quan trọng khi viết bài quảng cáo Facebook.

Thông Tin Giảng Viên

Giảng viên: Trịnh Thị Trang

Tiểu sử:

Senior Copywriter tại TNI Business School.

Giảng viên tại trường TNI.

Kinh nghiệm copywriter trong ngành trang sức và giáo dục.

Giáo Trình Khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan – 1 Bài

Bài 1: Tổng quan

Phần 2: What – Bài quảng cáo Faebook là gì? – 2 Bài

Bài 2: Facebook là gì? Ưu nhược điểm của Facebook

Bài 3: Thực chất bài quảng cáo Facebook

Phần 3: Trường phái viết bài – 2 Bài

Bài 4: Hai trường phái

Bài 5: Trường phái cảm xúc

Phần 4: 7 bước viết bài quảng cáo Facebook thuyết phục từ a-z – 11 Bài

Bài 6: Quy trình 7 bước xây dựng bài quảng cáo Facebook

Bài 7: Tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ

Bài 8: Giọng văn trong bài quảng cáo Facebook

Bài 9: Thông điệp và thông điệp cốt lõi

Bài 10: Ý tưởng viết bài

Bài 11: Tích lũy ý tưởng

Bài 12: Công thức viết bài quảng cáo Facebook

Bài 13: Body bài quảng cáo Facebook

Bài 14: Công thức trường phái cảm xúc

Bài 15: Call To Action bài quảng cáo Facebook

Bài 16: Đo lường và đánh giá hiệu quả

Phần 5: Tổng kết – 2 Bài

Bài 17: 3 chú ý quan trọng trong bài quảng cáo Facebook

Bài 18: Tổng kết khóa học

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!

Trả lời