Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Nổi Bật – Brad Worthley

Giới thiệu khóa học

Nhà lãnh đạo là một người cực kỳ quan trọng giống như một người tìm đường để đi. Bạn đã thật sự trở thành một nhà lãnh đạo?

Trước hết là lãnh đạo được chính bản thân bạn? tìm ra được mục tiêu và con đường bạn phải đi để thực hiện mục tiêu ấy.

Hãy cùng Brad Worthley học các trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ không những là một nhà lãnh đạo thông thường mà là một nhà lãnh đạo nổi bậc và đặc biệt.

Thông tin Giảng Viên.

Brad Worthley: được biết đến như là nhà tư vấn Quản trị, nhà văn hóa doanh nghiệp dày dặn kinh nghiệm.Nhà lãnh đạo không phải một định nghĩa chung nhất người đó là nhà quản lý hay chủ doanh nghiệp. Nhà lãnh đạo là người có thể cho những người khác nhìn thấy được tầm nhìn của mình đối với công việc họ đang làm, Nhà lãnh đạo còn phải có khả năng truyền cảm hứng và gây ảnh hưởng đến người khác.

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!

Trả lời