Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ: Thiết Lập và Vận Hành

Nội dung bài giảng

 • Phân biệt các khái niệm
 • Kiểm soát – 1 trong 4 chức năng quản lý
 • Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Các nguyên tắc kiểm soát
 • Quy trình kiểm soát tổng quát
 • Bộ máy của hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Cơ chế vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ

Giới thiệu khóa học

Hệ thống kiểm soát:

Là 1 trong những hệ thống quản lý của công ty, là một cơ chế tổ chức bộ máy kết hợp 3 yếu tố: con người, công việc và phương tiện vận hành.

Chính sách kiểm soát:

Là những quan điểm ứng xử đối với con người, sự việc, vấn đề, hoạt động kiểm soát, quản trị rủi ro trong doanh nghiệp.

Chính sách dẫn dắt hành động:

Kiểm soát là 1 trong 4 chức năng quản lý.

Quản lý cấp cao tập trung vào hoạch định, điều chỉnh các khâu then chốt, cốt lõi, chi phối mọi hoạt động trọng tâm, trọng điểm.

Quản lý cấp trung tập trung vào cả 4: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát, tức là giám sát và kiểm soát toàn diện.

Quản lý cấp cơ sở tập trung vào kiểm soát, kiểm soát chi tiết từng công đoạn một cách thường xuyên.

Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ:

Mục tiêu cao nhất của một công ty là làm thế nào để phát triển bền vững. Hoàn thành chiến lược kế hoạch của công ty.

Khi thành lập được chiến lược rồi thì phải kiểm soát thường xuyên và từng thời kỳ xem có đi chệch hướng không, có khả năng đảm bảo đạt được mục tiêu chiến lược không; có vượt khung không; có vượt biên độ cho phép không.

Đảm bảo an toàn, phòng chống các loại rủi ro: xác định rủi ro đến từ đâu, liệu đã xác định hết tất cả các loại rủi lo nghiêm trọng chưa; sau đó, đưa ra những kiểm soát phòng ngừa, kiểm soát phát hiện và kiểm soát khắc phục.

Các nguyên tắc kiếm soát nội bộ: gồm 7 nguyên tắc. Hệ thống nên được thiết kế để vận hành chặt chẽ, nhưng nhẹ nhàng, gây ức chế cho những người thực hiện và người có liên quan.

Quy trình kiểm soát:

Các cấp tham mưu (quản lý cấp cơ sở, cấp trung) – phát hiện sai lệch, rủi ro, cung cấp thông tin liên quan, đề xuất giải pháp và các CEO, quản lý cấp cao – xử lý thông tin, phân tích, thẩm định, lựa chọn phương án, giải pháp và ban hành quyết định.

Bộ máy của hệ thống kiểm soát nội bộ:

Cần xác định rõ: Ai sẽ chịu trách nhiệm cho rủi ro?

Mọi người – mọi cá nhân, mọi bộ phận, đều có trách nhiệm quản trị rủi ro, nhưng cấp quản lý càng cao, càng phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn.

Cơ chế vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ:

 1. Cơ chế bộ lưới kiểm soát (7 lưới)
 • Rủi ro lọt lưới là rủi ro có thể chấp nhận được
 • Tiền kiểm (trách nhiệm của CEO- khắc phục, phòng ngừa và cải tiến liên tục)
 • Đồng kiểm (trách nhiệm của người tạo ra sản phẩm – phát hiện)
 • Đồng kiểm (trách nhiệm của cấp trên trực tiếp – phát hiện nguyên nhân sai lệch)
 • Các đơn vị chức năng (kỹ thuật – quản lý, chất lượng)
 • Hệ thống báo cáo (khi có báo cáo sp hòng, đưa ra các giải pháp xử lý)
 • Kiểm toán nội bộ
 1. Cơ chế ma trận kiểm soát
 • Kiểm soát theo chiều ngang
 • Kiểm soát theo chiều dọc
 1. Cơ chế kiểm soát cảnh báo sớm (3 vùng)
 • Ngưỡng an toàn
 • Báo động
 • Rủi ro nguy hiểm

Thông Tin Giảng Viên

Giảng viên:  Trần Tô Tử

 • Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Thép Pomina
 • Từ năm 1978 : Tư Vấn thường xuyên và tư vấn từng việc cho một số doanh nghiệp. ;
 • Giảng dạy tại: Viện Phát triển Kinh Tế thuộc Đại học Kinh Tế TP.HCM, PACE các khóa CEO, CFO các môn: Phát triển kỹ năng lãnh đạo – Thiết kế và tái cấu trúc hệ thống quản lý – Quản trị
 • Từ năm 2007 đến năm 2009 : Phó Tổng Giám Đốc Cty CP Thép-Thép Việt
 • Từ năm 2003 đến năm 2006 : Phó Tổng Giám Đốc Cty CP Kinh Đô – Phụ trách về kế hoạch, chiến lược & đào tạo
 • Từ năm 2000 đến năm 2003 : Giám Đốc Cty CP Tư Vấn Đầu Tư ICC
 • Từ năm 1999 đến năm 2000 : Làm việc tại Phân Viện Nghiên Cứu Tài Chính TP.HCM: nghiên cứu đề xuất các chính sách, giải pháp kinh tế – tài chính vĩ mô và vi mô phục vụ cho việc quản lý kinh tế theo yêu cầu của Bộ Tài Chính.
 • Từ năm 1994 đến năm 1998 : Làm việc tại Viện Kinh Tế TP.HCM – công việc: nghiên cứu đề xuất các chính sách, giải pháp kinh tế – tài chính vĩ mô và vi mô.; Thành viên Tổ Tư Vấn của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt
 • Từ năm 1989 đến năm 1994 : Làm việc tại Cty Vàng Bạc Đá Quý TP.HCM thuộc UBND TP.HCM – công việc: Trưởng phòng đầu tư & tiếp thị.
 • Từ năm 1980 đến năm 1989 : Làm việc tại Liên Hiệp Các Xí Nghiệp Đồ Hộp thuộc Bộ Công nghiệp thực phẩm – công việc: quản trị nhân sự.
 • Từ năm 1978 đến năm 1980 : Làm việc cho chương trình “Hợp tác hóa nông nghiệp” của chính phủ – với công việc cụ thể là tham gia hoạch

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!