Giúp Bạn Đọc Hiểu Và Phân Tích Các Chỉ Số Báo Cáo Tài Chính 1

Giúp Bạn Đọc Hiểu Và Phân Tích Các Chỉ Số Báo Cáo Tài Chính

Lợi ích khóa học

 • Dễ xem lại và sử dụng
 • Giải đáp trong 68 giờ: 45 bài giảng, thao tác với 6h học online.
 • Phân tích lý thuyết bằng các tình huống ví dụ thực tế dễ hiểu, dễ nhớ
 • Cùng thực hành với giáo viên, sau đó có file để học viên về nhà thực hành lại, đối chiếu với kết quả của giáo viên

Tổng quan về khóa học

Lựa chọn Báo Cáo Tài Chính theo chế độ kế toán và các thông tư hướng dẫn mới nhất

Những quy định mới về chế độ kế toán có ảnh hưởng đến việc trình bày Báo Cáo Tài Chính

Hạch toán sai Báo Cáo Tài Chính vẫn cân (Nợ = Có) Bạn nên thể hiện thế nào để Báo Cáo Tài Chính không bị quan thuế cho rằng có rủi ro về thuế

Xem xét các yếu tố cụ thể có ảnh hưởng đến chất lượng của Báo Cáo Tài Chính thay vì sự mơ hồ về cách lập Báo Cáo Tài Chính chung chung

Hướng dẫn trình bày nội dung Báo Cáo Tài Chính

Phân tích Báo Cáo Tài Chính là phân tích cái gì? Trước đây, chỉ có lý thuyết chung về phân tích các chỉ số rất rời rạc, người học khó tổng hợp được kết quả phân tích để liên hệ nó với các quyết định quan trọng như: cải thiện tình trạng KD của DN, Vay vốn, dự thầu, mua bán DN, đầu tư…

Đối tượng mục tiêu

 • Giám đốc Doanh nghiệp
 • Kế toán thuế,
 • Kế toán trưởng
 • Kế toán quản trị đã có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên
 • Giám đốc tài chính
 • Cán bộ làm hồ sơ năng lực tài chính để vay vốn, dự thầu

HÌNH MẪU HỌC VIÊN LÝ TƯỞNG SẼ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

 • Nắm bắt sự thay đổi chế độ kế toán và hạch toán đúng tài khoản, trình bày chính xác vào các chỉ tiêu trên Báo Cáo Tài Chính
 • Hiểu sâu hơn về cách xem xét Báo Cáo Tài Chính để loại trừ bớt các rủi ro mà có thể dễ nhận thấy trên số liệu Báo Cáo Tài Chính
 • Hết lo lắng và hoài nghi về việc trình bày Báo Cáo Tài Chính như vậy đã ổn hay chưa? Khả năng bị truy thu thuế và phạt sau khi nộp Báo Cáo Tài Chính có bị vượt tầm kiểm soát hay không?
 • Khả năng đọc hiểu một số chỉ tiêu quan trọng của Báo cáo tài chính
 • Nâng tính chủ động về trình bày Báo Cáo Tài Chính để phục vụ một mục đích cụ thể nào đó và được việc. Nhờ hiểu được các nhóm chỉ số phân tích để có kế hoạch hành động cho kỳ tiếp theo thay vì chỉ đơn thuần là cất Báo Cáo Tài Chính vào tủ

Thông Tin Giảng Viên

Tiến Sĩ Hoàng Quang Trung

Giảng viên Đại Học

Giám đốc Công ty DV kế toán Việt Nam – VINAFAS

Chuyên gia tư vấn và đào tạo quản lý tài chính các dự án của Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư, Ngân hàng Thế Giới Tại Việt Nam

Thành viên hiệp hội kiểm toán, kế toán các nước ASEAN

Được bình chọn là 1 trong 50 chuyên gia tư vấn kế toán, thuế thành công nhất hiện nay

Giáo Trình Khóa Học

Phần 1: Tổng quan khóa học

Bài 1: Thông tin giảng viên

Bài 2: Giới thiệu khóa học

Bài 3: Tổng quan khóa học

Phần 2:  Những quy định mới trong trình bày BCTC

Bài 4: Chính sách chế độ kế toán liên quan đến Lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bài 5: Các vấn đề khiến cho kế toán bị thất bại khi lập BCTC

Bài 6: Các vấn đề khiến cho kế toán bị thất bại khi lập BCTC phần 2

Bài 7: Các vấn đề khiến cho kế toán bị thất bại khi lập BCTC phần 3

Bài 8: Các vấn đề khiến cho kế toán bị thất bại khi lập BCTC phần 4

Bài 9: Phương hướng trình bày BCTC trong một số mục đích cụ thể

Bài 10: Làm sao để khắc phục sự suy giảm niềm tin vào số liệu BCTC

 Phần 3: Trình tự các bước lập BCTC hợp lý

Bài 11: Lời Khuyên của Chuyên Gia

Bài 12: Bảng cân đối tài khoản

Bài 13: Bảng cân đối tài khoản phần 2

Bài 14: Bảng cân đối tài khoản phần 3

Bài 15: Bảng cân đối tài khoản phần 4

Bài 16: Bảng cân đối tài khoản phần 5

Bài 17: Bảng cân đối tài khoản phần 6

Bài 18: Báo cáo tài chính

Bài 19: Báo cáo tài chính – Lời khuyên của chuyên gia

Bài 20: BÀI TẬP Bảng cân đối kế toán

Bài 21: Báo Cáo kết quả kinh doanh

Bài 22: Bài Tập Báo Cáo kết quả kinh doanh

Bài 23: Báo Cáo lưu chuyển tiền tệ

Bài 24: Thuyết minh báo cáo tài chính

Bài 25: Thuyết minh báo cáo tài chính phần 2

Bài 26: Thuyết minh báo cáo tài chính phần 3

Phần 4:  Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính

Bài 27: NHÓM CHỈ TIÊU Phân Tích Hiệu Quả Của 1 Doanh Nghiệp

Bài 28: Nhóm chỉ tiêu Đánh giá hiệu quả Sử dụng vốn Tại doanh nghiệp

Bài 29: Nhóm chỉ tiêu Phân tích các chỉ số Tài chính và tài sản

Phần 5:  Tổng kết khóa học

Bài 30: Tổng kết

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!

Trả lời