Lập - Đọc - Phân Tích Báo Cáo Tài Chính  1

Lập – Đọc – Phân Tích Báo Cáo Tài Chính 


Lợi ích nhận được sau khóa học

  • Sau khóa học này bạn sẽ dễ dàng kiểm soát dòng số liệu trong báo cáo tài chính, lập một bộ phân tích báo cáo tài chính cực đỉnh chỉ trong 10 phút!
  • Hiểu một cách sâu sắc kết cấu báo cáo tài chính doanh nghiệp
  • Có phương pháp nhìn nhận, đánh giá nhanh báo cáo tài chính với cách tiếp cận rất đơn giản, dễ ứng dụng.
  • Được cung cấp bộ mẫu ứng dụng tự động lập báo cáo tài chính; tự phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang (tăng trưởng), chiều dọc (cơ cấu) cùng các chỉ số tài chính quan trọng; mẫu báo cáo với các chỉ số đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp.
  • Nếu bạn là giám đốc, chỉ cần yêu cầu nhân viên nhập liệu báo cáo tài chính từng kỳ, bạn có ngay báo cáo phân tích.
  • Nếu bạn là nhân sự tài chính hoặc kế toán, bạn có thể thiết lập báo cáo phân tích cực hay với phân tích ngang, dọc và biểu đồ

Thông tin giảng viên

Thạc sĩ:  VŨ LONG

Chuyên gia cao cấp về tài chính, kế toán, thuế.

Giảng viên cao cấp CEFE – CHLB Đức. Giám đốc hệ thống Startup Việt Nam.

Giáo trình khóa học

Bài 1: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán ( Phần 1)

Bài 2: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán ( Phần 2)

Bài 3: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán ( Phần 3)

Bài 4: Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Bài 5: Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài 6: Phân tích báo cáo tài chính ( Phần 1)

Bài 7: Phân tích báo cáo tài chính  ( Phần 2)

Bài 8: Phân tích báo cáo tài chính ( Phần 3)

Bài 9: Phân tích báo cáo tài chính ( Phần 4)

Video khóa học:

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!