Nghệ Thuật Và Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp 1

Nghệ Thuật Và Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Lợi ích từ khóa học

  • Học viên sẽ có đủ bản lĩnh, kiến thức và thực tiễn để trở thành người bán hàng xuất sắc
  • 9 bước trong bán hàng và những kỹ năng cơ bản
  • Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng
  • Những hiểu biết và những phẩm chất của người bán hàng chuyên nghiệp
  • Nghệ thuật giao tiếp trong bán hàng

Đối tượng mục tiêu

  • Tất cả mọi cá nhân và công ty kinh doanh sản phẩm hàng hóa và dịch vụ

Tổng quát về khóa học

Khóa học trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao về bán hàng và nghệ thuật bán hàng hiện đại;  phân tích tâm lý khách hàng, thuật “ Đắc nhân tâm” và nghệ thuật giao tiếp bán hàng; Dịch  vụ chăm sóc khách hàng vượt trội…

Bán hàng và quan điểm bán hàng hiện đại: Bán hàng là gì? Ai là người bán hàng? Các phương thức bán hàng. Quan điểm bán hàng hiện đại và các luận điểm cơ bản. Khách hàng và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng : Các loại khách  hàng trong công ty. Đặc điểm nhu cầu của khách hàng. Ba yếu tố căn bản  thỏa mãn nhu cầu của khách hàng . Người bán hàng chuyên nghiệp : Thế nào là người bán hàng chuyên  nghiệp? hình ảnh và tố chất cần có của người bán hàng chuyên nghiệp.  Những hiểu biết và những phẩm chất của người bán hàng chuyên . Nghệ thuật bán hàng : 4 cách tiếp cận về nghệ thuật bán hàng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng : Vai trò và đặc điểm của DVCSKH; các nguyên tắc căn bản; các loại DVCSKH. Nghệ thuật  giao tiếp trong bán hàng : bản chất của giao tiếp; Thấu hiểu tâm lý con người và tâm lý khách hàng; Nghệ thuật “Đắc nhân tâm”.  Công cụ giao tiếp hiệu quả

Thông tin Giảng Viên

Giảng viên: Ngô Minh Cách

Trưởng bộ môn Marketing, ủy viên chấp hành hiệp hội Marketing Việt Nam ( VMA)

Giảng viên cao cấp PTI

Thạc sỹ kinh tế ­ Giảng viên chính

Tham gia giảng dạy tại nhiều doanh nghiệp như tập đoàn Bảo Việt , các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, các ngân hàng thương mại Agribank ,Vietcombank , BIDV, Vietinbank , Techcombank… , tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, tập đoàn Sông Đà, tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổng công ty, các công ty kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, các trường đaị học và trung tâm đào tạo…

Giáo Trình Khóa Học

Phần 1: Tổng quan về bán hàng và nghề bán hàng – 5 Bài

Bài 1: Giới thiệu

Bài 2: Nghề bán hàng và vai trò của người bán hàng

Bài 3: Những luận điểm bán hàng hiện đại

Bài 4: Khách hàng của chúng ta là ai

Bài 5: Đặc điểm và nhu cầu của khách hàng

Phần 2: Thấu hiểu nhu cầu khách hàng – 3 Bài

Bài 6: Hành vi mua của người tiêu dùng

Bài 7: Người bán hàng chuyên nghiệp

Bài 8: Những hiểu biết căn bản của người bán hàng

Phần 3: Nghệ thuật bán hàng – 2 Bài

Bài 9: Nghệ thuật bán hàng là nghệ thuật giữ khách

Bài 10: Nghệ thuật bán hàng là nghệ thuật chinh phục trái tim

Phần 4: Dịch vụ chăm sóc khách hàng – 2 Bài

Bài 11: Bản chất và nguyên tắc của dịch vụ chăm sóc khách hàng

Bài 12: Các loại hình dịch vụ chăm sóc khách hàng

Phần 5: Nghệ thuật giao tiếp bán hàng – 3 Bài

Bài 13: Bản chất và vai trò của giao tiếp

Bài 14: Tâm lý của con người và tâm lý của khách hàng

Bài 15: Các công cụ giao tiếp

Phần 6: Quy trình và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp – 6 Bài

Bài 16: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chuẩn bị tiếp xúc

Bài 17: Giai đoạn tiếp xúc ban đầu

Bài 18: Giai đoạn tư vấn chào hàng

Bài 19: Kỹ năng xử lý phản ứng

Bài 20: Kết thúc bán hàng

Bài 21: Kết thúc

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!

Trả lời