Những Nét Đặc Sắc Văn Hóa Việt Nam 1

Những Nét Đặc Sắc Văn Hóa Việt Nam

Lợi ích từ khóa học

Giúp học viên hiểu về lịch sử – văn hóa của quê hương đất nước Việt Nam.

Giới thiệu khóa học

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thể hiện tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển của một dân tộc, là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa người với người, với xã hội và với thiên nhiên. Khóa học giúp bạn tìm hiểu các kiến thức về lịch sử và đặc điểm văn hóa Việt Nam và nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa ở nước ta đúng với giá trị đích thực của nó.

Thông Tin Giảng Viên

Giảng viên: Lê Văn Toàn

Cử nhân ngành Việt Nam học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Admin trang “Văn hóa Việt Nam”.

Có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, thuyết giảng về các vấn đề về văn hóa.

Giáo Trình Khóa Học

Bài 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bài 2: VĂN HÓA

Bài 3: ĐỊNH VỊ VĂN HÓA VIỆT NAM

Bài 4: TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM (PHẦN 1)

Bài 5: TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM (PHẦN 2)

Bài 6: TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM (PHẦN 3)

Bài 7: TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM (PHẦN 4)

Bài 8: NHẬN THỨC VỀ VŨ TRỤ (PHẦN 1)

Bài 9: NHẬN THỨC VỀ VŨ TRỤ (PHẦN 2)

Bài 10: NHẬN THỨC VỀ CON NGƯỜI

Bài 11: TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG GIA TỘC

Bài 12: TỔ CHỨC NÔNG THÔN

Bài 13: TỔ CHỨC QUỐC GIA

Bài 14: TỔ CHỨC ĐÔ THỊ

Bài 15: TỔNG KẾT

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!