Phương Pháp Lập Kế Koạch Và Triển Khai Công Việc Hiệu Quả.

Lợi ích của bạn khi tham gia khóa học.

  • Nhận thức rỏ tầm quan trọng của việc lập kế hoạch trước khi thực hiện công việc.
  • Thành thạo các công cụ để theo dõi kết quả thực hiện công việc hiệu quả
  • Áp dụng được các bước và các công cụ để lập kế hoạch một cách chi tiết và logic.
  • Nhận ra vấn đề và nguyên nhân khi kết quả thực tế không đạt mục tiêu, để từ đó đưa ra các hành động cải tiến để có kết quả tốt hơn.

Giới thiệu khóa học.

Trong công việc lẫn cuộc sống, ở bất kì vai trò, vị trí, hay công việc nào tại những lĩnh vực khác nhau, thì chắc hẳn bạn có cả khối những thứ cần phải làm và phải thực hiện đúng theo thời hạn của nó. Tuy nhiên, thời gian là hữu hạn, thế nên nếu bạn không có sự hoạch định và kiểm soát tốt, thì rất có thể hiệu quả thực hiện sẽ không cao, có khi lại mang đến những kết quả không tốt.

Chính vì vậy việc lập kế hoạch trước khi thực hiện công việc là rất cần thiết. Khóa học “BÍ QUYẾT LẬP KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ” nhằm mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng lập kế hoạch. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác và quản lý dự án. Thông qua đó bạn sẽ nắm được các nội dung cơ bản về lập kế hoạch và quản lý dự án. Đồng thời, hiểu được và thực hành áp dụng các công cụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát dự án một cách tối ưu

Thông tin Giảng Viên.

Giảng Viên: Đỗ Hồng Thượng

Chuyên gia đào tạo và tư vấn phương pháp quản lý theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Chuyên gia đào tạo và tư vấn các phương pháp và công cụ quản lý theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Đã và đang đào tạo và tư vấn các chương trình quản lý cho khoảng 400 – 500 người quản lý tại các công ty có vốn FDI như Nhật Bản, Anh Quốc, Hàn Quốc và các công ty của tập đoàn trong nước.

Thành tích nổi bật: Đã thực hiện rất nhiều dự án tư vấn giúp khách hàng thực hiện các đề án cải tiến để gia tăng năng suất sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất giúp doanh nghiệp gia tăng sự thỏa mãn khách hàng, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và xây dựng được đội ngũ nhân sự tài năng

Nội dung khóa học

Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG

Bài 1: Giới thiệu chung về khóa học
Bài 2: Phương pháp PDCA
Bài 3: PDCA- Hành động hướng tới mục tiêu
Bài 4: PDCA – Thái độ nhìn xa trông rộng
Bài 5: PDCA – Phong cách tự chủ
Bài 6: PDCA – Cơ cấu tổ chức áp dụng
Bài 7: PDCA – Hội chứng sinh viên
Bài 8: PDCA – Hội chứng 90%
Bài 9: PDCA – Hội chứng Parkinson

Phần 2: PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH (PLAN)

Bài 10: Tổng quan các bước lập kế hoạch
Bài 11: Xác định mục đích, mục tiêu với công cụ SMART
Bài 12: Xác định phạm vi công việc với công cụ PBS
Bài 13: Chia nhỏ công việc cần làm với công cụ WBS
Bài 14: Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên với công cụ PDM
Bài 15: Ước tính tài nguyên với công cụ PERT
Bài 16: Lường trước các rủi ro và hành động phòng ngừa, hành động dự phòng
Bài 17: Hoàn chỉnh bản kế hoạch với công cụ 5W-2H

Phần 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (DO)

Bài 18: Tổng quan phương pháp thực hiện công việc
Bài 19: Phổ biến và hướng dẫn kế hoạch đến các bên liên quan
Bài 20: Trực quan hóa kế hoạch và thực tế thực hiện công việc
Bài 21: Áp dụng To do list
Bài 22: Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận khi thực hiện công việc
Bài 23: Cách ghi chép kết quả thực hiện công việc

Phần 4: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KẾT QUẢ CÔNG VIỆC (CHECK)

Bài 24: Tổng quan phương pháp kiểm tra kết quả công việc
Bài 25: Phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả công việc so với mục đích, mục tiêu
Bài 26: Tần suất kiểm tra kết quả
Bài 27: Phương pháp Tam hiện
Bài 28: Phương pháp 5 tại sao

Phần 5: PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC (ACTION)

Bài 29: Tổng quan phương pháp cải tiến kết quả công việc
Bài 30: Đối sách tạm thời là gì ? Phương pháp xác định
Bài 31: Đối sách lâu dài chống tái diễn vấn đề là gì ? Phương pháp xác định
Bài 32: Phương pháp tiêu chuẩn hóa công việc (PDCS)
Bài 33: Tổng kết khóa học

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!

Trả lời