Quyết Toán Thuế & Tối Ưu Thuế Phải Nộp 1

Quyết Toán Thuế & Tối Ưu Thuế Phải Nộp


Lợi ích sau khi tham gia khóa học.

Bạn sẽ “TỐI ƯU” được hàng tỷ đồng sau khóa học này!

Hiệu quả đo ngay bằng tiền…!

  • Hiệu chỉnh, soạn thảo và hoàn thiện quy chế, quy chuẩn, biểu mẫu trong mục trên phù hợp với đặc thù tại chính DN của bạn
  • Vững vàng nghiệp vụ kế toán thuế để tự tin ghi nhận doanh thu / thu nhập / chi phí / tính thuế / lập báo cáo
  • Làm chủ ứng dụng Excel, HTKK trong việc lập báo cáo quyết toán thuế và giải trình số liệu kế toán thuế cuối kỳ
  • Có kỹ năng giải trình, đối đáp với cơ quan quản lý, được chia sẻ nhiều “chiêu thức” hay từ các “đại ca” trong ngành
  • Giúp bạn không bỏ sót quyền lợi về thuế, không bỏ sót chi phí tính thuế được trừ mà lâu nay có thể không biết hoặc không dám…
  • Giúp tạo ra cơ sở ghi nhận chi phí khi vận dụng chính sách áp vào đặc thù kinh doanh. DN thường thiếu nhất cơ sở này…
  • Cuối cùng là nghi nhận đúng trình tự, né những rủi ro, né giao dịch và thời gian để có lợi, giải trình mọi chi phí được trừ…

Thông tin giảng viên.

Thạc sĩ:  VŨ LONG

Chuyên gia cao cấp về tài chính, kế toán, thuế.

Giảng viên cao cấp CEFE – CHLB Đức. Giám đốc hệ thống Startup Việt Nam.

Giáo trình khóa học

Bài 1: Hướng dẫn hoàn thiện và sử dụng – quy chuẩn biểu mẫu dự phòng

Bài 2: Hướng dẫn hoàn thiện và sử dụng quy chuẩn biểu mẫu – tối ưu thuế ( Phần 1)

Bài 3: Hướng dẫn hoàn thiện và sử dụng quy chuẩn biểu mẫu – tối ưu thuế ( Phần 2)

Bài 4: Hướng dẫn hoàn thiện và sử dụng quy chuẩn biểu mẫu – sử dụng hóa đơn

Bài 5: Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ( Phần 1)

Bài 6: Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ( Phần 2)

Bài 7: Quyết toán và tối ưu thuế ( Bài 1)

Bài 8: Quyết toán và tối ưu thuế ( Bài 2)

Bài 9: Quyết toán và tối ưu thuế ( Bài 3)

Bài 10: Quyết toán và tối ưu thuế ( Bài 4)

Bài 11: Quyết toán và tối ưu thuế ( Bài 5)

Bài 12: Quyết toán và tối ưu thuế ( Bài 6)

Video khóa học

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!