Setup Công ty & Vận hành Kinh Doanh Bài Bản 1

Setup Công ty & Vận hành Kinh Doanh Bài Bản


Vì sao bạn nên học khóa này?

Bạn đang là chủ doanh nghiệp và bạn đang gặp phải những vấn đề sau:

  • Bạn đang làm kinh doanh với một số nhân sự làm việc thụ động dẫn đến hiệu quả công việc không được tốt.
  • Thiếu hoạch định dài hạn vì vậy không thể truyền thông mục tiêu và phát triển năng lực nhân sự.
  • Xử lý các sự cố trong doanh nghiệp đôi khi chụp dựt, ngoài mong muốn.
  • Không thể xây dựng hệ thống quản trị tài chính bài bản vì lý do không biết hoặc không quan tâm
  • Doanh nghiệp của bạn đang mất cân bằng, hoạt động lộn xộn hoặc mất kiểm xoát sau 1 vài năm

Bạn học được gì sau khóa học:

  • Xác lập được kiến trúc kinh doanh, xây dựng chiến lược cấp công ty và định hướng.
  • Xác định được các trọng điểm hành động dựa trên các nguồn lực hiện có hoặc có thể huy động được.
  • Xác định được cơ cấu doanh thu – chi phí và công thức lợi nhuận.

Thông tin giảng viên.

Thạc sĩ:  VŨ LONG

Chuyên gia cao cấp về tài chính, kế toán, thuế.

Giảng viên cao cấp CEFE – CHLB Đức. Giám đốc hệ thống Startup Việt Nam.

Giáo trình khóa học

Bài 1: 3 cấu phần phần của hệ thống tài chính doanh nghiệp hiệu quả.

Bài 2: Chiến lược nhân sự và hệ thống quản lý nhân sự

Bài 3: Kế hoạch nguồn vốn, quản trị vốn kinh doanh ( Phần 1)

Bài 4: Kế hoạch nguồn vốn, quản trị vốn kinh doanh ( Phần 2)

Bài 5: Khung mô hình kinh doanh

Bài 6: Kiểm soát nội bộ và công tác kế hoạch vận hành trong doanh nghiệp

Bài 7: Setup công ty & vận hành kinh doanh bài bản

Bài 8: Setup hệ thống kinh doanh hiệu quả và bền vững

Bài 9: Tổng quan 6 chủ đề & 8 bước triển khai

Video khóa học

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!