Thẻ: các kỷ thuật tong email markeing

Hướng Dẫn Sử Dụng Email Marketing

Hướng Dẫn Sử Dụng Email Marketing 1

Lợi ích từ khóa học Tường tận về các nguyên tắc dẫn đến thành công Email Marketing. Biết tạo tiêu đề, thông điệp hấp dẫn tăng tỷ lệ mở Mail. Sử dụng và chuyên nghiệp với các kỹ thuật trong Email Marketing. Lập kế hoạch Email Marketing chuyên nghiệp cho …

Xem chi tiết »