Thẻ: chiến lược marketing 4P

Quản Trị Marketing Nâng Cao

Quản Trị Marketing Nâng Cao 1

Giới thiệu Khóa Học Sau khi bạn đã học xong khóa học ” Quản Trị Marketing Cơ Bản” chắc rằng bạn đã hiểu sâu hơn về Marketing và các quy trình để làm marketing sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Như chúng ta đã học ở bài “Quản Trị …

Xem chi tiết »

Quản Trị Marketing Cơ Bản

Quản Trị Marketing Cơ Bản 2

Nội dung bài giảng. Hiểu về Marketing Làm Marketing (Quy trình) Phân tích Marketing S, T, P 4Ps Mở rộng 3P  Tóm tắt bài giảng Thất bại của các doanh nghiệp SMEs khi thực hiện marketing đến từ thói quen trong kiểu kinh doanh truyền thống. Tức là tạo ra …

Xem chi tiết »