Thẻ: Hướng Dẫn Giao Tiếp Với Khách Hàng Lần Đầu

Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Bán Hàng

Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Bán Hàng 1

Bạn sẽ học được gì Hoàn thiện kỹ năng lắng nghe và tạo dựng sự tin tưởng với khách hàng. Nắm bắt được Kỹ năng giao tiếpvà duy trì mạng lưới quan hệ trong các sự kiện kết giao networking. Phương pháp Trông mặt mà bắt hình dong – Quan …

Xem chi tiết »