Thẻ: Khóa Bậc Thầy Bán Hàng Online

Tổ Chức Workshop – Bán Hàng Tập Trung

Tổ Chức Workshop - Bán Hàng Tập Trung 1

Bạn sẽ học được gì Hiểu được bản chất kỹ năng Tổ chức Workshop-Bán hàng tập trung Nắm được Hệ thống – Quy trình Tổ chức Workshop chuẩn. Những tình huống thực tế cúp điện, hư mic, diển giả vắng đột xuất,… và đinh hướng giải quyết rõ ràng và …

Xem chi tiết »