Thẻ: kịch bản bán hàng qua điện thoại

Thôi Miên Khách Hàng Qua Điện Thoại

Thôi Miên Khách Hàng Qua Điện Thoại 2

Bạn sẽ học được gì Hiểu rõ về tâm thái của một người làm nghề telesales Ý thức được tầm quan trọng của kỹ năng Telesales trong sự nghiệp và cuộc sống Thấm nhuần và áp dụng thực tiễn tốt những kỹ năng nhận biết tâm lý khách hàng chỉ …

Xem chi tiết »

Học Bán Hàng Qua Điện Thoại

Học Bán Hàng Qua Điện Thoại 3

Bạn sẽ học được gì Biết được chiến lược bán hàng, trong đó điện thoại đóng vai trò là công cụ quan trọng nhất Nắm được kĩ thuật sử dụng giọng điệu và khai thác tâm lý trong bán hàng qua điện thoại Biết Kĩ thuật upsales – down sales; …

Xem chi tiết »