Thẻ: kỷ thuật trình bày bán hàng

Kỹ Năng Bán Hàng B2B

Kỹ Năng Bán Hàng B2B 1

Nội dung bài giảng: Hiểu đúng bản chất bán hàng Ba vai trò người bán hàng’ Khách hàng mua vì điều gì? Quy trình bán hàng chuyên nghiệp Kĩ năng đặt câu hỏi Trình bày bán hàng Xử lý phản đối Ý nghĩa của khách hàng Tập trung vào khách …

Xem chi tiết »