Thẻ: quản trị nhân sự

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Quản Trị Nguồn Nhân Lực 1

Giới thiệu khóa học Như các bạn đã biết nhân sự là vấn đề rất quan trọng và là 1 trong số những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn không chú trọng quá trình tuyển dụng để tìm ra …

Xem chi tiết »

Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Hoạch Định Nguồn Nhân Lực 4

Giới Thiệu Khóa Học Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa chú trọng vào việc quản trị nhân sự và hoạch định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp mình. Nên có nhiều vấn đề phát sinh trong doanh nghiêp: Chạy theo sự vụ phát sinh, thay vì …

Xem chi tiết »