Thẻ: quy trình bán hàng qua điện thoại

Thôi Miên Khách Hàng Qua Điện Thoại

Thôi Miên Khách Hàng Qua Điện Thoại 2

Bạn sẽ học được gì Hiểu rõ về tâm thái của một người làm nghề telesales Ý thức được tầm quan trọng của kỹ năng Telesales trong sự nghiệp và cuộc sống Thấm nhuần và áp dụng thực tiễn tốt những kỹ năng nhận biết tâm lý khách hàng chỉ …

Xem chi tiết »