Thẻ: xây dựng nhân hiệu trên facebook

Khóa Học Facebook Marketing Từ A Đến Z

Khóa Học Facebook Marketing Từ A Đến Z 1

Bạn sẽ học được gì Hiểu rõ bản chất quảng cáo facebook Xây dựng kế hoạch quảng cáo Facebook hiệu quả Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ quảng cáo facebook Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mang lại lợi nhuận cao Sáng tạo, xây dựng hình ảnh, …

Xem chi tiết »

Facebook Marketing Từ Dễ Đến Nâng Cao

Facebook Marketing Từ Dễ Đến Nâng Cao 2

Bạn sẽ học được gì Sử dụng thành thạo công cụ quảng cáo Facebook Tối ưu quảng cáo FB hiệu quả nhất Lên kế hoạch, chiến lược bán hàng bài bản và chi tiết Tự viết nội dung quảng cáo thu hút khách hàng mục tiêu Có Tư duy tốt …

Xem chi tiết »