Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý

Nội dung khóa học

 • Đọc hiểu các báo cáo tài chính
 • Nhận thức vai trò quan trọng của dòng tiền
 • Thực hành đọc hiểu và phân tích một số tiêu chí tài chính cơ bản với Công ty niêm yết HT1
 1. Đọc Hiểu báo cáo tài chính

Có 3 dạng báo cáo tài chính căn bản:

Bảng cân đối:

TÀI SẢN = NỢ + VỐN CHỦ ( Thể hiện tình hình tài chính tại 1 thời điểm)

Báo cáo thu nhập:

LỢI NHUẬN = DOANH THU – CHI PHÍ ( Thể hiện kết quả kinh doanh của 1 thời kỳ)

Báo cáo dòng tiền:

DÒNG TIỀN VÀO – DÒNG TIỀN RA = DÒNG TIỀN RÒNG ( Thể hiện dòng tiền của 1 thời kỳ)

 1. Tại sao dòng tiền quan trọng?

Hoạt động nào trong doanh nghiệp củng liên quan đến dòng tiền:

Hoạt động kinh doanh:
 • Thu tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ, thu khác.
 • Chi tiền mua hàng, chi trả dịch vụ, chi phí quản lý.
Hoạt động đầu tư:
 • Chi mua sắm tài sản, chi đầu tư chứng khoán, chi hùn vốn liên doanh, chi đầu tư BĐS.
 • Thu do bán thanh lý tài sản, bán thu hồi đầu tư
Hoạt động tài chính ( huy động vốn):
 • Thu do đi vay, góp vốn
 • Chi trả nợ, trả lại vốn
 • Chi trả cổ tức

Những giá trị cụ thể bạn hãy tham khảo ở khóa học.

Thông tin Giảng Viên

Giảng Viên: Nguyễn Tấn Bình

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình là Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Leadership and Management Science Research Institute – Leadman SRI), thuộc HUBA (Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM. Ông hiện là giảng viên thỉnh giảng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

Ông Bình có nhiều năm kinh nghiệm làm Giám đốc, Kế Toán trưởng các doanh nghiệp và nhiều năm kinh nghiêm về giảng dạy ngành tài chính, kế toán, quản lý dự án. Ông tham gia giảng dạy các khoá đào tạo: kế toán trưởng, kiểm toán viên (Chứng chỉ Bộ Tài chính), các Khoá Phân tích Tài chính và Thẩm định Dự án cho các Sở/Ngành, Bộ, Viện, Trường Đại học, VCCI, HOSE, các khóa CFO, CEO tại Tp.HCM, Hà Nội và các tỉnh phía Nam.

Ông nổi tiếng trong giới giảng viên, doanh nhân là người có khả năng truyền đạt kiến thức quản trị tài chính, kế toán vốn rất khó khăn bằng ngôn ngữ “bình dân” và rất dể hiểu.

Ông cũng tác giả nhiều sách bán chạy về tài chính, kế toán, quản lý dự án.

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!