Thiết Kế Doanh Nghiệp Để Cất Cánh.  Phần 2

Giảng viên Trần Xuân Hải
 Giám đốc Công ty Missionizer

Tóm tắt bài giảng

Tiếp nối phần 1, phần 2 của Chuyên đề cung cấp cho các chủ doanh nghiệp những công cụ, những kiến thức giúp hỗ trợ giải bài toán chiến lược của công ty mình.

Công cụ “con đường của khách hàng”: những bước trong hành trình khách hàng. Công cụ này giúp doanh nghiệp hiểu được hành vi, cảm xúc cũng như tâm lý trong hành trình quyết định mua hàng của khách hàng. Qua đó doanh nghiệp có thể điều chỉnh cũng như lựa chọn những phương thức  phù hợp gây ấn tượng và tác động tích cực đến hành vi mua hàng của khách hàng.

Điểm đặc biệt của công cụ này đó chính là xây dựng từ khía cạnh người mua hàng và áp dụng những trải nghiệm, kiến thức của chính khách hàng để làm nền tảng phát triển. Công cụ này thực sự có giá trị khi bạn biết được con đường tìm kiếm thông tin của khách hàng, để từ đó đưa chiến lược Marketing phù hợp.

  1.7 năng lực lõi cần cho lãnh đạo:

 • Tò mò và tưởng tượng
 • Tìm kiếm và phân tích thông tin
 • Giao tiếp nói và viết hiệu quả
 • Chủ động và tinh thần doanh nhân
 • Nhanh nhạy và thích ứng
 • Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
 • Phối hợp nhóm và lãnh đạo bằng ảnh hưởng

Bảy năng lực này chính là những nhân tố chính đòi hỏi cho nhà lãnh đạo cần có. Ngoài ra, các năng lực bổ sung như: năng lực điều hành, có tầm nhìn hay khả năng học hỏi,… cũng là những yếu tố cần thiết cho chủ doanh nghiệp.

Ngoài cách nhìn với bảy năng lực cần có như trên, năng lực còn có thể chia thành bốn yếu tố (K, A, S, H) dưới đây:

 • Kiến thức (Knowledge)
 • Thái độ (Attitude)
 • Kĩ năng (Skill)
 • Thói quen (Habit)
 1. Doanh nghiệp cần những gì để “thiết kế doanh nghiệp”?
 • Giải bài toán trước mắt: thực hiện những dự án nhỏ nhằm nâng cấp doanh nghiệp trong thời gian ngắn.
 • Nâng cao năng lực đội ngũ: cần có những buổi đào tạo của các quản lý cấp trên cho nhân viên dưới quyền để nâng cao trình độ, từ đó giúp cho việc giải quyết vấn đề của nhân viên được nâng cao.
 • Xây dựng hệ thống bền vững: cần lập chiến lược dài hạn, lập một văn hóa xuyên suốt, định hướng cốt lõi cho doanh nghiệp.
 • Công cụ: áp dụng những công cụ cần thiết để giúp giải bài toán doanh nghiệp nhanh hơn.
 1. Cụ thể cho thiết kế những bài toán cho doanh nghiệp.

– Định hướng doanh nghiệp 20 – 30 năm: mục tiêu, tầm nhìn và những nguyên tắc doanh -nghiệp

– Định hướng doanh nghiệp 3-5 năm: còn gọi là chiến lược tầm trung. Nên rút ngắn thời gian cho chiến lược này vì cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã làm cho vòng đời sản phẩm cũng như các chiến lược phát triển bị rút ngắn.

– Mục tiêu năm/ quý/ tuần: dùng phương pháp OKR. Điểm khác biệt của OKR so với các nguyên tắc quản lý mục tiêu khác là dựa trên hệ thống niềm tin sau:

 • Tính tham vọng: Objective luôn được thiết lập cao hơn ngưỡng năng lực.
 • Tính đo lường được: Key Result được gắn với các mốc có thể đo lường được.
 • Tính minh bạch: Tất cả thành viên từ lãnh đạo đến nhân viên đều có thể theo dõi OKR của tổ chức.
 • Tính hiệu suất: OKR không được dùng để đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên. Giải quyết vấn đề, sáng tạo giá trị, giải pháp: áp dụng Design Sprint, và các mô hình sáng tạo.

Design Sprint là một chu trình 5 ngày trong đó trả lời được các câu hỏi quan trọng của kinh doanh thông qua Thiết kế, Tạo mẫu và Kiểm thử ý tưởng với các khách hàng.

Các mô hình sáng tạo: 6 chiếc mũ tư duy, sơ đồ tư duy, 5W1H, TRIZ,..

Triển khai hiệu quả: cần có những mô tả và các hướng dẫn cho nhân viên.

Đánh giá hiện trạng và tình hình hoạt động: qua các thu thập về hiểu biết khách hàng, hành trình khách hàng cũng như bản đồ giá trị và mô hình Business Model Canvas

Theo dõi tức thì: bằng cách theo dõi trên dashboard về năng suất, hoạt động, cũng như các chỉ số KPI trong công việc

4 . Những mục tiêu cho doanh nghiệp trong 6 tháng tới (mục tiêu ngắn hạn):

 • Khách hàng thành FAN: nâng cấp trải nghiệm khách hàng
 • Nhân viên thành FAN: nâng cấp trải nghiệm nhân viên
 • Quản lý hiệu quả: bằng cách xây dựng hệ thống quản lý, huấn luyện, về văn hóa, về lãnh đạo

7 bước triển khai:

 • Hiểu đối tượng: tìm hiểu profile khách hàng.
 • Đánh giá hiện trạng: xem xét trải nghiệm hành trình khách hàng.
 • Hiểu điều mình làm: luôn nhìn về mục tiêu, hướng đi, những nguyên tắc, các giá trị nhận được.
 • Kế hoạch hành động: cần có những kế hoạch cụ thể, trong đó có những task rõ ràng cho nhân viên.
 • Giải quyết vấn đề
 • Huấn luyện đội ngũ
 • Lan tỏa tức thì: bằng công cụ dashboard.
 1. Thiết kế doanh nghiệp:

Thiết kế là gì? Chính là sử dụng nguồn lực con người, kĩ thuật và các mô hình để đưa doanh nghiệp lên bước đột phá mới, sáng tạo hơn, và giúp cho phát triển bền vững và tăng trưởng hơn.

6 nguyên tắc triển khai:

 • Ghi nhận và tưởng thưởng cho thiết kế sáng tạo
 • Dành thời gian, nguồn lực cho thiết kế sáng tạo
 • Tăng cường đối thoại
 • Kiểm chứng các giả định và ngăn chặn phê phán
 • Lắng nghe và quan sát tích cực
 • Đặt ra đề bài và hệ thống hóa bài học

Thiết kế doanh nghiệp chính là bài toán dài hạn mà bất kì doanh nghiệp nào cũng cần có nếu muốn doanh nghiệp phát triển. Do đó, lãnh đạo hay chủ doanh nghiệp cần đầu tư kĩ lưỡng thông qua tầm nhìn sâu sắc của mình và các công cụ hỗ trợ để bài toán chiến lược doanh nghiệp được thực thi tốt nhất có thể.

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!