Thuế Thu Nhập Cá Nhân Dành Cho SME

Tóm tắt bài giảng

Định nghĩa: Là loại thuế đánh vào thu nhập của những người có thu nhập, là thuế trực thu, có độ nhạy cảm cao (vì đây là thuế trực thu nên chỉ cần có một thay đổi nhỏ thì người lao động đã có ý kiến rất lớn), mang tính lũy tiến (nghĩa là người có thu nhập càng cao thì thuế thu nhập càng cao)

Những văn bản quy định về thuế TNCC: 
 • Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12
 • Luật thuế TNCN số 26/2013/QH13
 • Luật số 71/2014/QH13
 • Nghị định số 65/2013/NĐ-CP
 • Nghị định số 91/2014/NĐ-CP
 • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC
 • Thông tư số 92/2015/TT-BTC
Đối tượng nộp thuế:
 • Cá nhân cư trú: có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong 1 năm hoặc trong 12 tháng; hoặc có nơi ở thường xuyên ở Việt Nam (có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật); hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định pháp luật với thời hạn thuê từ 183 ngày trở lên trong 1 năm hoặc trong 12 tháng – thu nhập tính thuế là thu nhập toàn cầu (tức là tính thuế trên thu nhập ở bất cứ đâu mà người lao động làm việc.
 • Cá nhân cư trú: chỉ tính thuế thu nhập trên phần thu nhập trên đất nước Việt Nam.

Cả 2 đối tượng này đều tuân thủ, gồm: 10 khoản thu nhập chịu thuế, và 16 khoản thu nhập miễn thuế.

Phương pháp tính thuế:

Số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định căn cứ vào thu nhập tính thuế và biểu thuế lũy tiến từng phần.

Ta có công thức sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ thu nhập.

Các khoản giảm trừ thu nhập gồm 3 khoản sau:
 • Các khoản đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH trách nhiệm nghề nghiệp ở một số ngành, nghê phải tham gia bắt buộc, Quỹ hưu trí tự nguyện;
 • Các khoản giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người thu nhập và những người phụ thuộc mà cá nhân phải nuôi dưỡng cấp dưỡng, cụ thể: Khoản giảm trừ gia cảnh là 9 triệu đồng, Khoản giảm trừ do có người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/ người phụ thuộc;
 • Các khoản đóng góp Quỹ từ thiện, Quỹ nhân đạo, Quỹ khuyến học. Lưu ý: các Quỹ này phải được Nhà nước công nhận hoặc được thành lập theo quy định của pháp luật
Về khấu trừ thuế TNCN: dựa vào hợp đồng lao động. Có 2 loại hợp đồng lao động:
 • Hợp đồng ngắn hạn (dưới 3 tháng) – thu nhập vãng lai, nếu như mỗi lần chi trả dưới 2 triệu đồng thì không khấu trừ thuế, còn trên 2 triệu đồng, hoặc có thể không khấu trừ thuế với điều kiện họ chỉ có một nguồn thu nhập cả năm chỉ ở 1 doanh nghiệp và làm mẫu 02 cam kết thu nhập trong năm không vượt quá 108 triệu đồng, hoặc khấu trừ 10% với bất kỳ khoản thu nào;
 • Hợp đồng dài hạn: tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, tuy nhiên, nếu nhân viên làm tại 2 nơi khác nhau, thì công ty mà nhân viên đăng ký khấu trừ thuế đầu tiên sẽ có thu nhập chịu thuế sau khi đã trừ các khoản giảm trừ, còn ở công ty thứ 2 thì tính theo biểu thuế lũy tiến với thu nhập tính thuế không trừ các khoản giảm trừ.
Quyết toán thuế TNCN: gồm 2 loại:
 • Quyết toán của đơn vị cá nhân chi trả (quyết toán tại nguồn): cá nhân phải có một nguồn thu nhập của doanh nghiệp và cá nhân phải ủy quyền cho doanh nghiệp để thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế của mình.
 • Quyết toán đối với cá nhân: đối với các trường hợp cá nhân nộp thiếu thuế, cá nhân nộp thừa thuế (với ý muốn hoặc hoàn thuế, hoặc chuyển sang kỳ sau)

Thông Tin Giảng Viên

Giảng Viên: Bùi Thị Lệ Phương

Chủ tịch – Giám đốc Công ty Tài chính Kế toán Thuế Centax.

Giảng viên cao cấp, chuyên gia hàng đầu về kế toán thuế – tài chính ở Việt Nam.

Có gần 40 năm hoạt động trong ngành tài chính kế toán thuế.

Có chứng chỉ đại lý thuế, chứng chỉ kiểm toán, bằng luật sư.

Bà đào tạo và tư vấn chuyên sâu cho hàng loạt các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước.

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!