Tính Toán Và Ảo Tính Soroban Cho Phụ Huynh Dạy Bé 3 Đến 8 Tuổi

Lợi ích từ khóa học

  • Phụ huynh giúp bé cộng trong phạm vi 10 một cách chính xác và thuần thục.
  • Trẻ em đạt được sự tập trung trí óc.
  • Trẻ em rèn luyện trí nhớ.
  • Trẻ em phát triển bán cầu não phải.
  • Các bé nâng cao khả năng tính toán.

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Tính toán và ảo tính Soroban cho phụ huynh dạy bé 3 đến 8 tuổi” giúp các bậc cha mẹ nắm được cộng dụng của tính toán Soroban và nắm được những quy tắc tính toán trên bàn tính Soroban trong phạm vi 10 để hướng dẫn các bé. Trong khóa học, phụ huynh sẽ được hướng dẫn làm thế nào để phát triển khả năng ảo tính của các bé một cách nhanh chóng và chính xác.

Thông Tin Giảng Viên

Giảng viên: Nguyễn Văn Thiết

Có nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn phát triển tư duy và truyền động lực cho học sinh cấp 1, 2 và cấp 3.

Công việc hiện tại là giáo viên, chuyên gia trong lĩnh vực phát triển kỹ năng mềm, dạy tính nhanh và phát triển kỹ năng cho học sinh cấp 1.

Đã đào tạo được nhiều lứa học sinh tính toán siêu tốc bằng finger math, bàn tính Soroban, dạy toán violympic cho học sinh cấp 1.

Có kinh nghiệm hướng dẫn phụ huynh tiếp cận các phương pháp giáo dục sớm và tiên tiến như Glenn Doman để dạy các bé và mang lại hiệu quả tốt.

Giáo Trình Khóa Học

Phần 1: Tính toán và ảo tính Soroban cho phụ huynh dạy bé 3 đến 5 tuổi

Bài 1: Giới thiệu về khóa học

Bài 2: Giới thiệu về bàn tính Soroban

Bài 3: Phép cộng, phép trừ Soroban chưa kết hợp (phần 1)

Bài 4: Phép cộng, phép trừ Soroban chưa kết hợp (phần 2)

Bài 5: Hướng dẫn ảo tính

Bài 6: Bài thực hành số 1

Bài 7: Bài thực hành số 2

Bài 8: Phép cộng Soroban có kết hợp hạt 5 (phần 1)

Bài 9: Phép cộng Soroban có kết hợp hạt 5 (phần 2)

Bài 10: Phép cộng Soroban có kết hợp hạt 5 (phần 3)

Bài 11: Bài tập thực hành

Bài 12: Tổng hợp khóa học

Bài 13: Bài tập thực hành tổng hợp (phần 1)

Bài 14: Bài tập thực hành tổng hợp (phần 2)

Bài 15: Bài tập thực hành tổng hợp (phần 3)

Phần 2: Tính toán và ảo tính Soroban cho bé 6 đến 8 tuổi

Bài 16: Giới thiệu khóa học

Bài 17: Ôn tập cộng trừ kết hợp với hạt 5

Bài 18: Ôn tập cộng trừ kết hợp với hạt 5 tiếp

Bài 19: Phép cộng 2 con số

Bài 20: Phép cộng 3 con số

Bài 21: Phép cộng 4 con số

Bài 22: Phép cộng kết hợp với hạt 10

Bài 23: Phép trừ kết hợp với hạt 10

Bài 24: Bài thực hành cộng trừ kết hợp với hạt 10

Bài 25: Bài thực hành trừ 2 con số có kết hợp

Bài 26: Bài thực hành cộng 2 con số với nhiều phép tính

Bài 27: Thực hành cộng trừ 2 con số với nhiều phép tính

Bài 28: Cộng 3 con số có kết hợp

Bài 29: Trừ 3 con số có kết hợp

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!