VBA - Đào Tạo Tối Ưu Công Việc Trên Excel 1

VBA – Đào Tạo Tối Ưu Công Việc Trên Excel

Lợi ích từ khóa học

 • Học viên áp dụng thành thạo VBA trên Excel từ cơ bản đến nâng cao.
 • Tự viết thêm hàm cho Excel, phù hợp với đặc trưng riêng của công việc.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu trên Excel. Cụ thể, học viên có thể dễ dàng quản lý thông tin nhân viên, khách hàng, học sinh, sinh viên, quản lý nhập xuất tồn hàng hóa trong kho, theo dõi công nợ.
 • Tăng tương tác bằng cách tự xây dựng hệ thống nút chức năng riêng biệt trên file Excel.
 • Sử dụng vòng lặp để định dạng bảng tính, xử lý số liệu, trình bày hàng loạt báo cáo nhanh chóng.
 • Tính toán kết quả cho nhiều bảng tính khác nhau cùng lúc.
 • Tạo nhiều báo cáo cùng lúc theo cùng format: header, footer, định dạng dữ liệu.
 • Tự tạo UserForm để thao tác linh hoạt hơn giữa các sheet trên Excel.
 • Đặc biệt, phần Bonus của khóa học sẽ cập nhật không giới hạn các thủ thuật về VBA để học viên có thể liên tục update cho công việc của mình.

Đối tượng mục tiêu

 • Chuyên viên văn phòng: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
 • Chuyên viên ngân hàng.
 • Quản trị công ty, trường học, bệnh viện.
 • Kỹ sư công trình xây dựng.

Tổng quát về khóa học.

– Bạn đã sử dụng hết mọi chức năng cao cấp của Excel như: Data Validation, Conditional Formating, Pivot Tables, Goal Seek thậm chí cả Solver nhưng vẫn chưa đủ để xử lý những tác vụ công việc phức tạp nơi văn phòng. Khối lượng và yêu cầu công việc ngày càng phình to ra khiến bạn phải tốn nhiều thời gian và sức lực hơn để giải quyết.

– Đặc biệt là những công việc có tính chất lặp lại như nhập số liệu, lọc số liệu, quản lý cơ sở dữ liệu nhân viên, quản lý kho hàng hóa, lập báo cáo liên tục, in ấn hàng loạt, quản lý khách hàng, thống kê và phân tích bán hàng… Excel vẫn làm được các công việc trên nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian xử lý khi dữ liệu ngày càng nhiều hơn, mức độ phức tạp tăng lên, tính chất lặp đi lặp lại nhiều hơn trong khi đó sếp của bạn, khách hàng của bạn, doanh nghiệp của bạn lại muốn tiến độ công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn.

– Rõ ràng những yêu cầu trên đang dần vượt quá sức chịu đựng của Microsoft Excel. Tuy nhiên, có một giải pháp để tăng cường sức mạnh cho Excel. Đó chính là VBA – lập trình Visual Basic dành cho ứng dụng văn phòng.

Yêu cầu của khóa học.

 • Môi trường yên tĩnh.
 • Máy tính/thiết bị kết nối Internet.
 • Máy tính cài đặt chương trình Microsoft Excel (Sử dụng cho mọi phiên bản).

Thông tin Giảng Viên.

Giảng viên: Nguyễn Thành Đông

 • Giảng viên Tài chính, Ngân hàng HITU. Ứng dụng Microsoft Office vào giảng dạy các môn tin học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng.
 • Kiểm toán viên KPMG (2011). Ứng dụng Microsoft Excel phân tích, xử lý dữ liệu, trình bày báo cáo chuyên nghiệp.
 • Chuyên viên đầu tư (2011) Công ty Cổ phần Đầu tư Naka. Ứng dụng VBA của Microsoft Excel tổng hợp số liệu báo cáo tài chính của hơn 600 công ty niêm yết, phân tích và ra quyết định đầu tư.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu về VBA – 5 Bài

Bài 1: VBA có thể làm được những gì?
Bài 2: Bật Menu Developer và làm việc với vùng dữ liệu
Bài 3: Viết Macro đầu tiên bằng VBA
Bài 4: Chạy Debug từng dòng lệnh để dễ dàng sửa lỗi trong VBA
Bài 5: Làm việc với giao diện VBA

Phần 2:  Công cụ mạnh mẽ trong VBA hỗ trợ đắc lực cho công việc – 13 Bài

Bài 6: Đối tượng Range và Cells (Phần 1)
Bài 7: Đối tượng Range và Cells (Phần 2)
Bài 8: Sử dụng cấu trúc With và End With
Bài 9: Đối tượng Rows và Columns
Bài 10: Biến và khai báo biến trong VBA (Phần 1)
Bài 11: Biến và khai báo biến trong VBA (Phần 2)
Bài 12: Làm việc với dữ liệu thời gian
Bài 13: Tăng tương tác với dữ liệu bằng MessageBox và InputBox
Bài 14: Ghi Macro để thực hiện lại công việc nhàm chán của bạn một cách tự động
Bài 15: Tự viết Hàm trên Excel dành riêng cho công việc của bạn
Bài 16: Lập luận xử lý công việc bằng hàm If, Then, Else
Bài 17: Các sự kiện trên Worksheet và Workbook (Phần 1)
Bài 18: Các sự kiện trên Worksheet và Workbook (Phần 2)

Phần 3: Sử dụng vòng lặp giải quyết công việc – 5 Bài

Bài 19: Vòng lặp For Next (Phần 1)
Bài 20: Vòng lặp For Next (Phần 2)
Bài 21: Vòng lặp For Each (Phần 1)
Bài 22: Vòng lặp For Each (Phần 2)
Bài 23: Vòng lặp Do While và Do Until
Tăng tương tác trên bảng tính bằng Form Controls-5 Bài
Bài 24: Làm form truy xuất dữ liệu bằng Combobox và Listbox (Phần 1)
Bài 25: Làm form truy xuất dữ liệu bằng Combobox và Listbox (Phần 2)
Bài 26: Tùy biến đồ thị bằng Option Button, Spin Button và Button (Phần 1)
Bài 27: Tùy biến đồ thị bằng Option Button, Spin Button và Button (Phần 2)
Bài 28: Lựa chọn Yes/No với Checkbox

Phần 4: UserForm – Lợi thế thật sự từ VBA – 24 Bài

Bài 29: Cơ bản về UserForm và Form tính toán trên VBA (Phần 1)
Bài 30: Cơ bản về UserForm và Form tính toán trên VBA (Phần 2)
Bài 31: Cơ bản về UserForm và Form tính toán trên VBA (Phần 3)
Bài 32: Sử dụng hàm của Excel trực tiếp từ Form (Phần 1)
Bài 33: Sử dụng hàm của Excel trực tiếp từ Form (Phần 2)
Bài 34: Form sử dụng Textbox và Combobox thêm dữ liệu vào Excel (Phần 1)
Bài 35: Form sử dụng Textbox và Combobox thêm dữ liệu vào Excel (Phần 2)
Bài 36: Cơ bản về điều khiển Listbox trên Userform
Bài 37: Form thống kê và phân tích dữ liệu (Phần 1)
Bài 38: Form thống kê và phân tích dữ liệu (Phần 2)
Bài 39: Form thống kê và phân tích dữ liệu (Phần 3)
Bài 40: Form thống kê và phân tích dữ liệu (Phần 4)
Bài 41: Form thống kê và phân tích dữ liệu (Phần 5)
Bài 42: Bài tập thực hành 1 (Phần 1)
Bài 43: Bài tập thực hành 1 (Phần 2)
Bài 44: Bài tập thực hành 1 (Phần 3)
Bài 45: Bài tập thực hành 1 (Phần 4)
Bài 46: Bài tập thực hành 1 (Phần 5)
Bài 47: Bài tập thực hành 1 (Phần 6)
Bài 48: Bài tập thực hành 1 (Phần 7)
Bài 49: Bài tập thực hành 1 (Phần 8)
Bài 50: Bài tập thực hành 1 (Phần 9)
Bài 51: Bài tập thực hành 1 (Phần 10)
Bài 52: Bài tập thực hành 1 (Phần 11)

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!

Trả lời